Teknisk info

 

Format

Vi ønsker å motta trykkeklare enkeltsider i PDF. Eksport-innstillinger for riktig PDF utleveres.
Dette er avhengig av hvilket program avisen produseres i, og dette avtaler vi på forhånd.

Sideformatet skal være 272 x 385 mm. Anbefalte marger og satsspeil vises nedenfor.
Det må ikke plasseres noe over 8 mm marg på toppen av siden. Her kommer merkesett for passkontroll under trykking.

Marger: Toppmarg 8 mm, bunnmarg 6 mm, indre marg 18,5 mm, ytre marg 7,5 mm

Ferdig PDF skal leveres i nettoformat, uten pass- eller skjæremerker.

Sidemaler for QuarkXPress og Adobe InDesign kan lastes ned her.

Innstillinger

 

 

Farge

Vi kan trykke inntil 40 sider med full 4-farge.
Ved større sideantall må det bli noen sider i svart/hvitt. Oversikt over dette utleveres på forespørsel.

Alle farger i dokumentet skal være i CMYK (4-farge) eller gråtone.
På svart/hvitt-sider skal alle elementer være i svart eller gråtone.

Til avisproduksjon er det viktig at bilder og elementer ikke har for mye farge. Total fargemengde bør ikke overstige 250%. Benytt derfor riktig ICC-profil for konvertering fra RGB til CMYK.

ICC-profil og Photoshop-innstillinger kan hentes her.

Anbefaler ellers å lese om lineær avisproduksjon på: http://www.nada.no/support/linprod/icc_profil.php