Historie

Valdres Trykk AS er et nyetablert selskap, som i sin helhet kommer fra AS Valdres og Valdres Trykkeri. Med røtter tilbake til forrige århundreskifte, kan vi dra nytte av våre lange grafiske tradisjoner. 
AS Valdres og Valdres Trykkeri ble etablert som aksjeselskap i 1903. Selskapet startet med produksjon av lokalavisen Valdres, populært kalt "Kvednalappen", men for å fylle tiden i produksjonen, ble det etter hvert satset på aksidenstrykk i tillegg. Siden den gang har Valdres Trykk levert trykksaker til folket med stor iver og kompetanse.

Gjennom de siste 10 årene har det blitt investert i utstyr, og utvidelse av virksomhetsområdet. Fusjonen med Gjøvik Bokbinderi, Gjøvik Ferdiggjøring, Gjøvik Trykk, samt kjøp av bokrotasjonen, har vi trykt alt fra kunstbøker, romaner til brosjyrer.

Vi konsentrerer oss nå om trykking av aviser og ellers tar vi på oss alle typer tjenester innenfor grafisk produksjon.

 

Hos oss er en "liten" kunde stor. Vi har fokus på: 

Service

Valdres Trykk er en bedrift med høy grafisk kompetanse hvor kundene blir møtt med vennlighet. Dedikerte medarbeidere sørger for at kunden får gode råd om hvordan produktet settes sammen for å møte forventninger til både kvalitet og pris.

Fleksibilitet

Valdres Trykk er en bedrift hvor alle kundene, store eller små, er like viktige. Valdres Trykk kan imøtekomme kundene dersom det er behov for endringer i forhold til opprinnelig plan.

Kvalitet

Valdres Trykk med sin grafiske kompetanse og lange tradisjon i bransjen, innehar en god forståelse for kundes krav til kvalitet. Dedikerte og faglærte medarbeidere har fokus på at produktet alltid skal imøtekomme kundes krav og ønsker.

 

Pressehall

Våre verdier:

Service

Fleksibilitet

Kvalitet