Om Tun Media

I 2010 solgte Valdres Trykk ut sin bokproduksjonsvirksomhet for å konsentrere seg om trykking av avisrotasjonsprodukter. Selskapet investerte i nye fargetrykkverk og i moderne pakkeri- og adresseringsløsninger, og framstår i dag som et konkurransedyktig og moderne avistrykkeri.

Valdres Trykk har spesialisert seg for produksjon av avisprodukter med et definert marked blant mindre og mellomstore lokalaviser, senteraviser, og reklameavismarkedet. 12 faste publikasjoner trykkes nå på Fagernes.

Kontaktinformasjon

Avispil

Aktuelt